تاريخ : سه شنبه ۱۸ آبان۱۳۸۹ | 17:19 | نویسنده : سعید امامی

همانطور كه در فصل دوم كتاب توسعه اقتصادي دكتر روز بهان خوانديم، يكي از عوامل توسعه نيافتگي كشورها وي‍‍‍ژگيهاي فرهنگي مردم آنهاست. به ويژه كشورهايي مثل ايران كه داراي تمدن هاي قديمي هستند و روحيه و رفتار مردم آنها در طول دوره هاي تاريخ شكل يافته است. دراين ارتباط به كار دكتر ملكيان مي پردازيم:ادامه مطلب